UMC Math Circle

Unicorn Math Circle - UMC là một sáng kiến của Tạp chí Pi, phối hợp với Viện Toán học Việt Nam. Mục đích của chúng tôi là tìm kiếm và bồi dưỡng các học sinh tiểu học và trung học cơ sở có năng khiếu và đam mê với môn Toán.

Hoạt động được thực hiện tương đối mở. Định kỳ sẽ tổ chức các kỳ kiểm tra để sắp xếp lại lớp, tuyển chọn thêm các bạn học sinh xuất sắc, các bạn không đáp ứng trình độ sẽ không được học tiếp. Nội dung giảng dạy sẽ được đăng tải công khai trên nhóm để giúp các bạn quan tâm, hoặc các bạn ở xa có thêm gợi ý cho việc tự học.